Home Home > Miniatures Galleries > Gandalf's Miniatures Gallery
Gandalf's Miniatures Gallery
Oin

Oin the dwarf
Votes: 4
Ori

Ori the dwarf :)
Votes: 2
Kili

Kili the dwarf
Votes: 3
Website template by Mithaearon